dimecres, 28 de novembre de 2012

Montatge del GIMP

He agafat una foto meva una d'una persona famosa i un paisatje i u añadit tot a una fotografia.

GIMP

Aquesta foto és la orginal

Aquesta la retocada

    

dilluns, 19 de novembre de 2012

Correcció de l'examen tema 2

Quan redactem un correu electrònic i introduïm les adreces dels destinataris en el camp CCO,vol dir? 
a)Enviar còpies ocultes del missatge 
 
Els cercadors: 
a)Són eines que localitzen pàgines a Internet 
b)Són Yahoo,Altavista;Lycos,Infoseek... 
c)Més utilitzat és Google 
d)Totes les repostes són correctes (resposta correcta) 
 
Indica la resposta correcta,sobreel concepte Historial: 
a)Historial és la llista amb enllaços al conunt de pàgines web visitades recentment. 
b)L'historial desa les pàgines web visitades,les cookies,que s'envien al servidor web,les claus que s'escriuen,.... 
c)Es pot eliminar tota la informació de l'historial,perquè no sigui recordada i alliberar espai del disc 
d)Totes les respostes anteriors són correctes (resposta correcta) 
 
Amb un navegador,a més dóbrir pàgines web,es poden obrir altres documents?: 
a)No,només pàgines web. 
b)Si,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir imatges,document de text.. 
c)Si,a més d'obrir pàgines web,es poden obrir les pàgines desades a l'equip. 
d)Si, a més d'obrir pàgines web espoden obrir imatges,document de text,pàgines web desades a l'equip... (resposta correcta) 
 
Què és l'Internet? 
a)Worl Wide Web 
b)La Xarxa de les xarxes 
c)Xarxa uinformàtica mundial 
d)Totes són correctes (resposta correcta) 

dijous, 15 de novembre de 2012

El GIMP

a)Què és el GIMP?és un programa de GNU per al tractament d'imatges  

 b)Per a què serveix?per l'edició d'imatges en forma de mapa de bits
 
c)Comparació de GIMP amb uns altres editors d'imatge. Photoshop és l'editor d'imatge més utilitzat i és editor de gràfics.I el Gimp va estar creat per voluntaris i distribuit sota la licencia GPL i està construit amb les llibreries GTK les quals es van crear pensan en aquest programa. (font)


dimarts, 6 de novembre de 2012

Els Navegadors

1.Què és un navegador?es un programa informàtic que permet mostrar gràfics,seqüències de video,sons,animacions,i programes diversos a més de text i enllaços.
2.Internet Explorer:És un navegador desenvolupat per Microsoft que s'utilitza en Windows ha estat el navegador web mes utilitzat a Internet.
3. Mozilla Firefox:És un navegador lliure i de codi obert desarrollat per la Corporació Mozilla.
4.Google Chorme:És una navegador desenvolupat per Google i compilat amb base a components de codi obert.      
5.Safari:És una navegador desenvolupat per Apple i és un programari lliure.